„Lieknėjimo ir geros savijautos“ maratonas – Privatumo pranešimas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS „Lieknėjimo ir geros savijautos“ maratono dalyviui

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Šis privatumo pranešimas taikomas asmenims, kurie dalyvauja UAB „OPEROS“ VAISTINĖ (toliau – Įmonė) organizuojamame konkurse-žaidime „Lieknėjimo ir geros savijautos“ maratone su Formoline L112 EXTRA (toliau – Konkursas). 

Susipažindami su šiuo Privatumo pranešimu, Jūs taip pat patvirtinate, kad susipažinote su Įmonės Privatumo politika

 • Informacija apie Įmonę (duomenų valdytoją):
 • UAB „OPEROS“ VAISTINĖ

  Juridinio asmens kodas: 124050411

  Buveinės adresas: A. Vienuolio g. 6-21, Vilnius

  El. paštas: info@operosvaistine.lt

  Tel. +370 5 212 6116


 • Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną:
 • Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas. Visus su Jūsų duomenų apsauga susijusius prašymus prašome siųsti bendru Įmonės el. pašto adresu info@operosvaistine.lt


 • Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat Asmens duomenų saugojimo terminai:

 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

  Teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindai

  Asmens duomenų saugojimo terminai

  Dalyvavimo Konkurse tikslais, įskaitant lieknėjimo pasiekimų (rezultatų) viešinimą Įmonės internetinėje svetainėje www.sveikatospasaulis.lt 

  • vardas;
  • pavardė;
  • tel. ryšio numeris;
  • el. pašo adresas;
  • gyvenamasis miestas;
  • svoris;
  • kūno apimtys (mm) (krūtinės, juosmens, klubų, šlaunų);
  • Kūno nuotraukos (iš priekio, iš šono ir iš galo);
  • Veido atvaizdas (nuotrauka) (jeigu asmuo pats pateikia);
  • informacija apie produkto „Formoline L112 EXTRA“ vartojimo pradžią.

  Asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto duotu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

  Asmens duomenys saugomi sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo galiojimo pabaigos. Duotas sutikimas (įskaitant dėl nuotraukų viešinimo) galioja 5 metus.


 • Ar privalote mums pateikti asmens duomenis?
 • Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su asmens duomenų tvarkymu dalyvavimo Konkurse tikslais, tačiau jei pageidausite dalyvauti tokiame Konkurse, turite sutikti pateikti nurodytus asmens duomenis.


 • Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?
 • Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums pateikiant anketą dalyvauti Konkurse.


 • Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
 • Kadangi dalyvaudami Konkurse pateikiate savo asmens duomenis per „Google“ Formą, Jūsų asmens duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojui Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Pažymime, kad „Google“ įsipareigoja, jog visi į „Google“ diską įkelti ar Formose sukurti failai yra šifruojami juos perduodant ir neatliekant jokių veiksmų. Taip pat, Formose laikomasi griežtų privatumo įsipareigojimų ir taikomos atitinkamos duomenų apsaugos priemonės. Su „Google“ privatumo politika galite plačiau susipažinti čia.

  Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami kitiems Įmonės duomenų tvarkytojams (pvz., įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, svetainės administravimo, IT ūkio priežiūros paslaugas ir pan.). Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.


 • Jūsų kaip duomenų subjektų teisės
 • Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13 ir 14 straipsniai).
  2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją (BDAR 15 straipsnis).
  3. Teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs (BDAR 16 straipsnis).
  4. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu yra tenkinama bent viena BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
  5. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu yra tenkinama bent viena BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
  6. Teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).
  7. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 straipsnis). 

  Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

  Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu info@operosvaistine.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos Įmonės asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui, t. y. asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais bus laikomas teisėtu iki sutikimo atšaukimo pareiškimo momento.

  Informaciją, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises, žiūrėkite Privatumo politikoje.