„Lieknėjimo ir geros savijautos“ maratonas – Konkurso taisyklės

„LIEKNĖJIMO IR GEROS SAVIJAUTOS“ MARATONO SU FORMOLINE L112 EXTRA KONKURSO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Konkurso organizatorius – UAB „OPEROS“ VAISTINĖ, juridinio asmens kodas 124050411, adresas A. Vienuolio g. 6-21, Vilnius  (toliau – Bendrovė).
 2. Konkurso taisyklės reglamentuoja konkurso temą, tikslus, dalyvius, konkurso organizavimo tvarką ir reikalavimus dalyvavimui konkurse.
 3. Konkurso tema – „Lieknėjimo ir geros savijautos“ maratonas su Formoline L112 EXTRA.
 4. Konkurso tikslas – siekis palengvinti žmonių siekius kovoti su nutukimu ir antsvoriu, pagerinti jų savijautą. 
 5. Konkursui teikiamos konkurse dalyvaujančių asmenų nuotraukos turi atspindėti asmens pokyčius prieš pradedant vartoti medicinos priemonę Formoline L112 EXTRA ir po jos naudojimo.

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI

 1. Konkursas prasideda nuo konkurso paskelbimo konkurso organizatoriaus interneto svetainėje www.sveikatospasaulis.lt ir baigiasi 2024 m. kovo mėn. 31 d. prizininko apdovanojimu.
 2. Pateikti duomenis dalyvavimui konkurse (dalyvio anketą) galima iki 2024 m. sausio mėn. 31 d.
 3. Dalyvavimui konkurse asmuo privalo pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, svorį, apimtis (mm) (krūtinės, juosmens, klubų ir šlaunų), gyvenamąjį miestą, 3 kūno nuotraukas be veido atvaizdo (iš priekio, iš šono ir iš galo), informaciją, kada buvo pradėta vartoti medicinos priemonę Formoline L112 EXTRA. Prieš pateikdamas savo asmens duomenis asmuo susipažįsta su organizatoriaus Privatumo pranešimu bei Privatumo politika.
 4. Dalyvaudamas konkurse dalyvis patvirtina pateiktų duomenų teisingumą.
 5. Konkurso rezultatai (laimėjusio asmens vardas, pavardė, amžius) ir kita su konkursu susijusi informacija (dalyvių skaičius ir pan.) skelbiami konkurso organizatoriaus interneto svetainėje www.sveikatospasaulis.lt, socialiniuose tinkluose ir (ar) naudojantis kitomis priemonėmis.
 6. Vienas dalyvis gali dalyvauti konkurse tik vieną kartą.
 7. Konkurso vertinimo kriterijai:
  1. kiek svorio (kg) konkurso dalyviui pavyko numesti per 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo tada, kai konkurso dalyvis pradėjo vartoti medicinos priemonę Formoline L112 EXTRA;
  2. kiek (mm) sumažėjo konkurso dalyvio apimtys (krūtinės, juosmens, klubų ir šlaunų) per 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo tada, kai konkurso dalyvis pradėjo vartoti medicinos priemonę Formoline L112 EXTRA;
  3. ar konkurso dalyviui pavyko įvykdyti užsibrėžtus tikslus, nurodytus dalyvio anketos (pagal tai, kiek konkurso dalyvis planavo / norėjo numesti per 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį).
 8. Reikalavimai konkurso dalyviams:
  1. konkurso dalyvis gali būti asmuo tik nuo 18 m. amžiaus;
  2. konkurso dalyvis gali dalyvauti konkurse tik asmeniškai, t. y. konkurso dalyvis negali pateikti duomenų ne apie save;
  3. konkurso dalyvis negali pateikti tikrovės neatitinkančių duomenų;
  4. konkurso dalyvis turi pateiki 3 (tris) savo nuotraukas prieš pradedant vartoti Formoline L112 EXTRA;
  5. konkurso dalyvis turi pateiki 3 (tris) savo nuotraukas praėjus 2 (dviems) mėnesiams po Formoline L112 EXTRA vartojimo;
  6. konkurso dalyvio pateikiamose nuotraukose dalyvis turi matytis iš priekio, iš šono ir iš galo (veido fotografuoti nėra nebūtina);
  7. konkurso dalyvis negali jokiomis priemonėmis modifikuoti ar kitaip perdaryti pateikiamų savo kūno nuotraukų.
 9. Dalyvio anketos (duomenų) pateikimas:
  1. duomenys dalyvavimui konkurse pateikiami užpildžius „Google“ formą.
  2. nuotraukos pateikiamos JPG ar PNG formatu.

III SKYRIUS

PRIZAI IR ĮVERTINIMAI

 1. Konkurso nugalėtoją iš visų dalyvavusių asmenų išrinks iš konkurso organizatoriaus sudaryta trijų asmenų komisija, kurioje bus 3 (trys) konkurso organizatoriaus darbuotojai.
 2. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas „Sveikatos Pasaulio geros savijautos rinkiniu“, kurį sudaro 2 pakuotės maisto papildo Hepatoxin tab. N60, 4 pakuotės medicinos priemonės Formoline L112 EXTRA tab. N64 ir 2 pakuotės Flatuplexin milt. N16, bei išmaniuojiu laikrodžiu „Samsung Galaxy Watch 5“ (konkrečios laikrodžio specifikacijos, pvz., dydis, talpa ar kiti funkcionalumai, yra parenkami išimtinai konkurso organizatoriaus, todėl konkurso dalyvis iš anksto nepretenduoja į konkrečios specifikacijos „Samsung Galaxy Watch 5“ išmanųjį laikrodį).
 3. Prizų vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso dalyviai, pateikdami dalyvio anketą ir savo asmens duomenis, sutinka, kad:
  1. jų bet kurios dalyvavimo konkurse metu pateiktos kūno nuotraukos (be veido atvaizdo) gali būti neatlygintinai demonstruojamos konkurso organizatoriaus interneto svetainėje www.sveikatospasaulis.lt ar konkurso organizatoriaus socialiniuose tinkluose su tikslu parodyti dalyvio pokyčius naudojant medicinos priemonę Formoline L112 EXTRA;
  2. jų bet kurios dalyvavimo konkurse metu pateiktos kūno nuotraukos (be veido atvaizdo) gali būti neatlygintinai naudojamos konkurso organizatoriaus veiklos viešinimo tikslais.
 2. Už autorinių teisių pažeidimus ir pateiktų nuotraukų autentiškumą pagal galiojančius teisės aktus atsako konkurso dalyviai.
 3. Kilus klausimų dėl konkurso ar asmens duomenų tvarkymo konkurso dalyviai gali kreiptis į el. p. info@sveikatospasaulis.lt.
 4. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines konkurso dalyvio išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
 5. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas interneto svetainėje www.sveikatospasaulis.lt.
 6. Konkurso organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateiktos dalyvio anketos (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse) be jokios priežasties ir atskiro įspėjimo.